?> neonicotinoïden


Bee Heroes
 ondersteunt samen met 26 andere organisaties en een indrukwekkende lijst prominenten de petitie Voor een verbod op neonicotinoïden, op initiatief van projectpartners the Pollinators, BEE Foundation en de Bijenstichting. Wij zijn hun heel erg dankbaar dat zij deze petitie gestart zijn en hopen elke dag (met kaarsjes, schietgebedjes en het uitdragen van het urgente verhaal) dat onze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten de noodkreet uit de samenleving serieus neemt. 


Afgelopen woensdag is de petitie aan Carola Schouten aangeboden en dit is de meest actuele status:


BRON Boerderij.nl | artikel van 15 maart 2018

Schouten wacht op oordeel Ctgb over neonicotinoiden

Minister Carola Schouten loopt niet vooruit op voorstellen van de Europese Commissie over een eventueel verbod op neonicotinoïden.

In overleg met de Tweede Kamer gaf Schouten een reactie op de petitie van de Bijenstichting, waarin wordt gesteld dat ruim driekwart van de Nederlandse bevolking een verbod wil op gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen.

Voorstel afwachten

De minister, die zelf deze week de petitie in ontvangst nam, zegt het voorstel van de Europese Commissie af te wachten. Daarna zal het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) een advies uitbrengen op basis waarvan de minister een oordeel zal vellen. De toelating van neonicotinoïden staat niet op de agenda van het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) van de Europese Unie, dat volgende week bijeenkomt.

Schadelijkheid bijen

De toelating van neonicotinoïden staat onder druk vanwege de schadelijkheid voor bijen en andere bestuivende insecten. De Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa heeft vastgesteld dat neonicotinoïden ook bij normaal landbouwkundig gebruik schadelijk kunnen zijn voor hongingbijen, hommels en wilde bijen.

Door Jan Braakman, parlementair verslaggever

_______

Zie en beluister verder de volgende websites via onderstaande links (door erop te gaan staan en klikken) voor wat meer informatie, en teken de petitie zeker als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan nog steeds en hoe meer verzet vanuit de bevolking, hoe groter de kans dat het ministerie het beleid inzake deze klasse insecticiden zal aanpassen. 

steun de bijen 
de petitie
springer 
radio interview op NPO 1 

Ter info: woensdag 21 maart stemt de EU over een totaalverbod op de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam in buitenteelten. Elf landen stemmen vooralsnog voor een verbod. 

donderdag 15 maart 2018 13:40

NL Doet vrijwilligers dag


Wat een heerlijke dag was het! Samen flink aan de slag voor de bijen in het kader van NL Doet. De kruidenhoek die we aangelegd hebben wordt volgende week afgemaakt en dan hebben de roosmarijn, tijm, lavendel, bonenkruid, wilde marjolein en salie een mooie, kalkrijke plek, pal op het zuiden in een luwterijke flank van het voormalige militaire hefkoepel geschut op het Kunstfort eiland. En van de zomer komt er een mooi informatie bordje bij te staan.

Thumbs up!

Met veel dank aan:
Alle noest werkende, meedenkende en betrokken vrijwilligers;
Gert-Jan van het Kunstfort voor het samen bepalen van een mooie stek voor de kruiden;
Nederland Zoemt en de afdeling Natuurlijke Zaken van Landschap Noord Holland voor de financiering van het plantgoed;
Bert van Vrijwaterland Haarlem voor het belangenloos doneren van diverse kiemplanten (tijm, roosmarijn, wilde marjolein en bonenkruid) uit hun eigen BD tuin; 
en natuurlijk NL Doet! 

* En zie hier een fascinerend time lapse filmpje van de geboorte van honingbijen larfjes. Thanks Rob voor het attenderen!   

woensdag 01 november 2017 19:28

A must read!


Voor iedereen die iets meer van de verbanden tussen voedselbeleid en bijensterfte wil begrijpen, een must read! 

Onze landbouwgrond is zo dood als een pier, in de Correspondent, 28-11-2017.
Zie toegevoegd de PDF. Op de website van de Correspondent staan in het artikel ook allemaal verwijzingen naar onderzoeken, andere artikelen etcetera.

Foto is van de korenbloem in ons meerjarenveld (3126 m2 in Park Vijfhuizen)


De recente house aan artikelen in de landelijke kranten over insectensterfte en de complexe problematiek hieromtrent laat zien dat wat wij doen echt zin heeft. De bewustwording rondom de bijensterfte moet alleen nog veel groter worden. Onder andere documentaires kunnen ons helpen bij onze missie het belang van bijen (insecten) voor het voetlicht te brengen. Daarom waren wij ook heel blij met de uitnodiging van The Pollinators om een inleiding en Q&A te houden bij de vertoning van More than Honey (Markus Imhoof, 2012) in het hoofdkantoor van Patagonia in Amsterdam.

We hadden afgelopen dinsdagavond een succesvolle eerste pilot met veel vragen na de film. Er was duidelijk behoefte dit onderwerp bij meer mensen onder de aandacht te brengen. Binnenkort gaan we daarom de koppen bij elkaar steken voor een tweede vertoning. Hou de website van The Pollinators en onze blog in de gaten voor meer info en data.

We danken The Pollinators, de mensen van Patagonia voor hun gastvrije ontvangst en gebruik van hun fantastische ruimte en Soup en Zo voor de heerlijke bio soepen en broodjes.

* zie hieronder PDF bijlage met aantal recente artikelen in de TROUW en 1 van afgelopen juni *

maandag 16 oktober 2017 22:05

NRC artikel over neonicotinoïden


Neonicotinoïden zijn écht slecht voor bijen

Thema bijensterfte
Ook uit grote veldstudies blijkt nu: neonicotinoïden, de beruchte groep insecticiden, dragen wel degelijk bij aan de bijensterfte. 

NRC | door Nienke Beintema | 4 juli 2017

Het vermoeden bestaat al twintig jaar: dat neonicotinoïden, een relatief nieuwe klasse pesticiden, schadelijk zijn voor bijen. En daarmee ook voor natuur én landbouw, want bijen zijn onmisbaar als bestuivers. Maar tot nu toe was er weinig hard bewijs voor. Twee afzonderlijke, zeer groots opgezette studies uit Europa en Canada schudden het debat nu flink op. Neonicotinoïden dragen wel degelijk bij aan de achteruitgang van wilde bijen en honingbijen, concluderen beide studies in Science (30 juni). Het effect verschilt per land, per middel, per bijensoort en per gewas – maar als er een effect is, dan is het negatief.

Sojazaad (boven) en maiszaad (onder). Links gecoat met neonicotinoïde, rechts onbehandeld. Foto Ian Grettenberger / Penn State

Gecoate zaden

Op papier zijn neonicotinoïden veelbelovend. Je hoeft ze niet op gewassen te spuiten, waardoor er weinig verstuift. In plaats daarvan injecteren boeren ze in de bodem en worden zaden ermee ‘gecoat’. Uit zulke zaden groeien planten – vooral maïs, soja en koolzaad – met neonicotinoïden in al hun weefsels. Daardoor zijn ze weerbaarder tegen vraatinsecten. Maar de gifstoffen komen ook terecht in stuifmeel, nectar en sap. En zo treffen ze ook insecten voor wie ze niet bedoeld zijn. Niet alleen bijen, maar ook sluipwespen en roofkevers, de vijanden van schadelijke insecten.

Sinds een paar jaar debatteert de EU over een verbod van deze middelen. In 2013 werd een tijdelijk, gedeeltelijk verbod van kracht, voor sommige neonicotinoïden en sommige gewassen. Dit jaar staat een permanent, algeheel verbod op de agenda. Maar de landbouw- en fabrikantenlobby is tegen: wie zegt dat bijensterfte door neonicotinoïden komt? Ligt het niet ook aan bijenziekten, verdwijning van habitat, klimaatverandering?

Natuurlijk kapitaal

„Deze studies zijn zo mooi opgezet dat de onderzoekers de invloed van neonicotinoïden konden isoleren”, zegt bijenexpert Koos Biesmeijer, tevens wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center en hoogleraar ‘natuurlijk kapitaal’ in Leiden. Hij werkte zelf niet mee aan de Science-studies, maar is onder de indruk. „Bovendien hebben ze gekeken naar de werkelijke blootstelling in het veld. Dat is een ander veelgehoord kritiekpunt: dat labtests niet realistisch zijn.”

Al jaren is geprobeerd dit goed te onderzoeken, maar in het veld is dat lastig. Biesmeijer kende tot nu toe maar één goed veldexperiment (Nature, 2015). Dat suggereerde dat neonicotinoïden schadelijk zijn voor bijen. „Maar daarvan zeiden bedrijven: dat was maar één studie, en die was te beperkt. Deze nieuwe studies zijn zo goed gedaan als maar enigszins mogelijk is.”

Aardhommel in actie. Foto Ivar Leidus

Aardhommel

De Engelse biologen testten in Engeland, Duitsland en Hongarije het effect van drie verschillende behandelingen van drie gewassen op drie bijensoorten: de aardhommel (een kolonievormende soort), de rosse metselbij (een solitair levende soort) en de ‘tamme’ honingbij. „Dat klinkt allemaal simpel, maar het is een enorm karwei”, zegt Biesmeijer. Hoe hoger de concentratie neonicotinoïden in de bijennesten, hoe minder goed alle drie de soorten zich voortplantten in alle drie de landen, en hoe minder nieuwe kolonies ze vormden in Hongarije en Engeland. Duitsland scoorde iets beter, waarschijnlijk doordat de bijen daar relatief veel wilde bloemen bezochten, in een afwisselender landschap.

De Canadese biologen constateerden dat zelfs wilde bloemen veel neonicotinoïden bevatten. Een groot veldexperiment liet zien dat werksters daardoor minder hard werken en eerder doodgaan. Dat effect verdubbelde in aanwezigheid van een veelgebruikt antischimmelmiddel. „Schrikbarend”, reageert Biesmeijer. „Vaak wanneer je interacties test tussen stressfactoren, is de impact veel negatiever dan van die factoren afzonderlijk. Bij de interactie tussen bijenziekten en insecticiden wisten we dat al, maar nu is het heel mooi aangetoond voor bestrijdingsmiddelen onderling.”

Honingbij in actie. Foto Hans Hillewaert / Wikipedia

Verbieden

Verbieden dan maar, al die neonicotinoïden? Volgens Biesmeijer ligt het complexer. „Dat zou mooi zijn, maar dan gaat de industrie vast over op een volgend middel, dat misschien nog wel slechter is.” Hij ziet meer in gezamenlijk zoeken naar gezondere alternatieven. Kleinschalige landbouw met gevarieerde gewassen en wilde planten is bijvoorbeeld veel weerbaarder dan intensieve monocultuur – onder meer dankzij gezondere bestuivers en biologische plaagbestrijding. „We kunnen die natuur best veel meer inzetten, hoor”, vindt Biesmeijer. „En kijk nu eens naar de biotechnologie. Daarbij kunnen we inmiddels allemaal slimme dingen engineeren. Bij landbouwgewassen zijn we daar nog heel huiverig voor. Nieuwe technieken slim inzetten, die kant moeten we op.”

woensdag 11 oktober 2017 10:41

Volkskrant artikel over neonicotinoïden


Pesticiden met schadelijke effecten voor bijen gevonden in honing

Op tal van plaatsen over de hele de wereld zijn sporen van pesticiden aangetroffen in honing. Het gaat om neonicotinoïden, een klasse landbouwbestrijdingsmiddelen die schadelijk is voor bijen. De gevonden concentraties worden onschadelijk geacht voor de mens.

VOLKSKRANT | Cor Speksnijder 5 oktober 2017, 20:00

Een Zwitsers-Frans onderzoeksteam analyseerde de gegevens van 198 honingmonsters die tussen 2012 en 2016 zijn genomen op alle continenten, met uitzondering van Antarctica. In driekwart van alle monsters werd de aanwezigheid van neonicotinoïden aangetoond. 

Neonicotinoïden zijn insecticiden die niet op gewassen worden gespoten, maar worden toegepast als coating van zaad. De werkzame stoffen worden opgenomen door de plant en komen terecht in stuifmeel en nectar, het voedsel van de bij. 

De studie, die vandaag verscheen in Science, bevat geen metingen uit Nederland. Volgens de onderzoekers bleven alle concentraties onder de norm die de Europese Unie heeft gesteld voor menselijke consumptie. 'Het effect van de gemeten concentraties neonicotinoïden in honing op mensen wordt als verwaarloosbaar beschouwd', schrijven de auteurs. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaf vanmiddag geen reactie op de publicatie.

Schadelijke effecten zijn er wel voor bijen. De gevonden concentraties zijn gemiddeld zodanig dat ze van invloed zijn op het brein en het gedrag van de honingbij. Bijen gaan niet direct dood van 'neonics', zegt bijenexpert Koos Biesmeijer, hoogleraar natuurlijk kapitaal aan de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van Naturalis. 'Studies tonen aan dat honingbijen die worden blootgesteld aan neonics korter leven en verdwalen. De effecten van ziekten kunnen erger worden door blootstelling aan deze stoffen', aldus Biesmeijer, die niet betrokken is bij het onderzoek in Science.

De onderzoekers stellen dat de aanwezigheid van neonics in honing per continent verschilt. In Noord-Amerika gaat het om 86 procent van de monsters, in Europa 79 procent, in Zuid-Amerika 56 procent. Van alle honingmonsters bevatte 30 procent één enkele neonicotinoïde, 45 procent had er twee tot vijf. 'Onze resultaten bevestigen dat bijen over de hele wereld worden blootgesteld aan neonicotinoïden. Het samengaan van deze stoffen met andere pesticiden kan de schade aan deze bestuivers vergroten', aldus de onderzoekers.

Biesmeijer noemt het slim van de onderzoekers om honing te gebruiken om te kijken in hoeverre bijen worden blootgesteld aan neonics. 'Honing in een potje is meestal een mengsel van een groot aantal bijenvolken en geeft daarom een indruk van de aanwezigheid van deze stoffen in het landschap.'

Jarenlang was er debat over de schadelijkheid van neonicotinoïden, die werden geïntroduceerd in de jaren negentig. De bijenstand zou niet zozeer van deze middelen te lijden hebben, maar vooral van klimaatverandering, ziekten en versnippering van het leefgebied. Eerder dit jaar verschenen twee omvangrijke studies die bevestigden dat neonics wel degelijk bijdragen aan de achteruitgang van zowel wilde bijen als honingbijen.

 

Lees hier de blog naar aanleiding van de cadeau gekregen narcissen van bollenteler Rob van Haaster


Voor onze voedselvoorziening is de bij van groot belang, maar uit een internationaal baanbrekend rapport blijkt nu dat veel bestuivende insecten groot gevaar lopen.


De artikelen

Greenpeace Red de bij
Radar 
De morgen
- Greenwire (zzzoemend Nederland - om de biodoversiteit te vergroten)
Greenpeace nieuws

Over

Over


Kunstfort Projects: Bee Heroes is een meerjarig ecologisch project van het Kunstfort Vijfhuizen (sinds lente 2013). Het is een project voor, door en over bijen – én mensen – dat raakt aan thema’s als biodiversiteit en ecologie, ambacht en cultuur, voedsel- en landbouwbeleid en klimaat-verandering. Ook vraagt het project aandacht voor de wereldwijde bijen verdwijn-ziekte, de colony collapse disorder (CCD); een serieus probleem sinds de jaren 90 dat dystopisch aandoende fenomenen met zich meebrengt zoals robobees, drones die bijen vervangen als bestuivers.

Kunstfort Projects: Bee Heroes biedt een interdisciplinair programma voor natuur- en cultuurliefhebbers en geïnteresseerden in cross-overs tussen natuur en kunst. Op wisselende locaties in en rondom het Kunst-fort zijn tijdelijke presentaties van objecten en (kunst)werken rondom het bijenthema te zien.Op het forteiland zorgt de project imker op natuurvriendelijke wijze voor twee honingbijenvolken en er is bijenbeplanting aangelegd zoals krokussen, een kruidenbed, klimop en een wimperlinde. In het dorp Vijfhuizen onderhoudt een vrijwilligers-groep 6500 m2 ecologische bijenbloemenvelden.

Tevens zijn er workshops voor scholen en ouders met kinderen, en bieden we vanuit de Pollinator Academy van projectpartner the Pollinators lezingen aan rondom het thema bijen & biodiversiteit en de rol van de mondiale vrijemarkteconomie in de bijensterfte.

Het project bestaat sinds lente 2013 en de projectleider is Mariken Straat.

Accountnaam op instagram is project_beeheroes

*  zie de Case Statement van het project hieronder als bijlage toegevoegd *

*  blog entrees over lokale activiteiten zijn alleen in het Nederlands *

Mariken foto

Blogoverzicht

Partners

Hoofd projectpartner en opdrachtgever

Locatiepartner bijenbloemen velden

Projectpartners

Sponsoren, subsidiënten en financiers

Contact

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1, Vijfhuizen (NH)
www.kunstfort.nl
Open: alle dagen van 13:00 tot 17:00 uur, behalve maandag en donderdag (dan gesloten)
Check website voor vakanties en expo wisselingen
Voor meer info over het Bee Heroes project mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.